Zašto je tako malo muških psihoterapeuta u Srbiji?

Tekst: Maja Bunčić

Kada pomislite na psihoterapeuta, kakvu sliku imate u glavi?

Pretpostavljamo da imate ideju da je to neka žena srednjih godina, koja sedi u udobnoj fotelji i sluša vaše probleme sa pažnjom i razumevanjem. Ako je tako, niste jedini. Prema podacima Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, od 57 članova koji su psihoterapeuti, samo 11 su muškarci. To znači da je manje od 20% psihoterapeuta u Srbiji muškog pola.

Zašto je to tako? Zašto je psihoterapija toliko ‘’ženska’’ profesija? Da li je to zbog nekih društvenih, kulturoloških ili bioloških razloga? Da li je problem ili prednost? Da li muškarci imaju drugačije potrebe i očekivanja od psihoterapije od žena? Da li je važno da psihoterapeut bude istog pola kao i klijent?

Ova pitanja nemaju jednostavne i jednoznačne odgovore. Postoje različite teorije i istraživanja koja pokušavaju da objasne ovaj fenomen i njegove posledice. Neki od mogućih faktora koji utiču na izbor psihoterapije kao profesije su:

Stereotipi o rodnim ulogama

U našem društvu još uvek vlada mišljenje da su žene prirodnije i bolje u pružanju emocionalne podrške, brige i saosećanja. Takođe se smatra da su žene više zainteresovane za ljudske odnose, komunikaciju i razumevanje. Muškarci se, s druge strane, percipiraju kao racionalniji, logičniji i praktičniji. Oni se više bave rešavanjem problema, akcijom i konkurencijom. Ovi stereotipi mogu uticati na to kako se muškarci i žene opredeljuju za svoje obrazovanje i karijeru, ali i na to kako ih drugi doživljavaju u svojim ulogama.

Socijalizacija i identifikacija

Od malena nas uče kako treba da se ponašamo u skladu sa polom kome pripadamo. Devojčice se ohrabruju da budu nežne, brižne, empatične i kooperativne. Dečaci se podstiču da budu hrabri, jaki, nezavisni i dominantni. Ovi obrasci se prenose kroz porodicu, školu, medije i druge izvore uticaja. Takođe se formiraju kroz identifikaciju sa roditeljima ili drugim značajnim osobama istog pola. To znači da devojčice češće uzimaju majku za uzor, a dečaci oca. Ako je majka psihoterapeut, devojčica će verovatnije želeti da sledi njene korake nego dečak.

Potražnja i ponuda

Psihoterapija je usluga koja zavisi od potreba i želja klijenata. Ako klijenti više traže ženske psihoterapeute, to će uticati na tržište rada. Ako je ponuda ženskih psihoterapeuta veća od muških, to će uticati na to da se više žena odluči za ovu profesiju, jer će imati više mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje. S druge strane, ako je potražnja za muškim psihoterapeutima manja od ženskih, to će uticati na to da se manje muškaraca odluči za ovu profesiju, jer će imati manje šansi za uspeh i priznanje.

Lični izbor i zadovoljstvo

Na kraju krajeva, psihoterapija je profesija koja zahteva mnogo posvećenosti, strasti i entuzijazma. Bez obzira na sve spoljne faktore, ono što je najvažnije je da osoba koja se bavi psihoterapijom voli svoj posao i oseća se ispunjeno i srećno u njemu. To zavisi od ličnih sklonosti, interesovanja, vrednosti i ciljeva svakog pojedinca. Neki muškarci mogu da pronađu svoje zadovoljstvo u psihoterapiji, dok neki mogu da ga pronađu u drugim profesijama.

Da li je važno da psihoterapeut bude istog pola kao i klijent?

Nema jednostavnog odgovora na ovo pitanje. Neki klijenti imaju preferenciju za psihoterapeuta istog pola, jer se tako osećaju sigurnije, prijatnije i razumljenije. Drugi pak mogu da imaju preferenciju za psihoterapeuta suprotnog pola, jer tako mogu da istraže neke aspekte svoje seksualnosti, identiteta ili odnosa sa drugim polom. Neki klijenti mogu da nemaju nikakvu preferenciju za pol psihoterapeuta, jer im je važnije da se uspostavi dobar terapijski odnos zasnovan na poverenju, poštovanju i saradnji.

Ono što je sigurno je da pol psihoterapeuta nije jedini ni najvažniji faktor koji utiče na uspeh psihoterapije. Važnije su osobine kao što su profesionalnost, kompetentnost, iskustvo, empatija i autentičnost. Takođe je važno da psihoterapeut ima svest o svojim rodnim ulogama i stereotipima i da ih ne nameće klijentu. Psihoterapeut treba da bude otvoren za različitost i razumevanje klijenta kao jedinstvene osobe.

Zato ne dozvolite da vas pol psihoterapeuta spreči da potražite pomoć ako vam je potrebna. Psihoterapija može biti korisna za svakoga ko želi da poboljša svoje mentalno zdravlje i kvalitet života. Bilo da ste muškarac ili žena, mlad ili star, bogat ili siromašan, srećan ili tužan, uvek možete pronaći psihoterapeuta koji će vam odgovarati i pomoći vam da ostvarite svoje ciljeve.

Foto: eleven eleven

POVEZANE VESTI