Veruj procesu – kako da prepoznate šta vam intuicija govori

Tekst: Maja Bunčić

Intuicija je sposobnost da neposredno i izravno shvatimo neku istinu, rešenje ili odluku, bez svesnog razmišljanja i logičkog zaključivanja.

Intuicija je kao unutrašnji glas, šesto čulo ili osećaj u stomaku koji nam govori šta treba da uradimo ili izbegnemo. Ona je često tema istraživanja u psihologiji, filozofiji, parapsihologiji i drugim naukama. Neki smatraju da je iracionalna i nepouzdana, dok drugi smatraju da je važan i koristan izvor znanja i mudrosti.

Kako možemo da znamo kada treba da verujemo svojoj intuiciji? Da li postoji neki način da razlikujemo intuiciju od iluzije, predrasude, straha ili želje? Takođe, postoji li određen način da poboljšamo i razvijemo svoju intuiciju?

Nema jednostavnog i jednoznačnog odgovora na ova pitanja. Međutim, postoje neki saveti i smernice koje nam mogu pomoći da bolje razumemo i koristimo intuiciju.

Evo nekih od njih:

Prepoznajte svoju intuiciju

Intuicija se obično javlja kao nagli i jasni uvid, osećaj ili vizija koji nam dolazi bez ikakvog razloga ili objašnjenja. Intuicija se ne temelji na prethodnom iskustvu, znanju ili informacijama. Intuicija je često neočekivana i iznenađujuća. Intuicija se ne može lako racionalizovati ili argumentovati. Intuicija je obično praćena osećajem sigurnosti, mira i zadovoljstva.

Proverite je

Intuicija nije uvek tačna i pouzdana. Ponekad može biti zasnovana na pogrešnim pretpostavkama, nesvesnim uticajima ili emocionalnim stanjima. Isto tako može biti ostvarena pod uticajem naših želja, strahova ili predrasuda. Takođe, može biti rezultat slučajnosti ili paranoje. Zato je važno da proverimo svoju intuiciju pre nego što joj verujemo i delujemo po njoj. Možemo to učiniti tako što ćemo potražiti dodatne informacije, dokaze ili potvrde za nju. Potom, uporediti našu intuiciju sa drugim izvorima znanja, kao što su logika, razum, činjenice ili ekspertsko mišljenje. Možemo to učiniti tako što ćemo analizirati sopstvene motive, emocije i stavove koji mogu uticati na našu intuiciju.

Pratite svoju intuiciju

Ako smo prepoznali i proverili svoju intuiciju i ako smo sigurni da je ona validna i korisna, onda treba da joj verujemo i pratimo je.

Foto: Promo

POVEZANE VESTI